Què és la TAVCC?

La Taula de les Arts visuals de la Catalunya Central és una entitat autònoma que recull la inquietud de diversos agents de la vida cultural de les comarques centrals per donar visibilitat als projectes del sector de les arts visuals.

.

Objectius:

Vertebrar els agents que es dediquen a la producció o difusió de les arts visuals en el territori i impulsar i promoure iniciatives i projectes de creació contemporània.

La seva voluntat és el servei públic, sent els seus membres persones jurídiques o físiques relacionades amb la recerca, formació, difusió o producció artística, que ofereixen recursos, mitjans i recolzament als processos de producció en l’àmbit de la creació.